Vad händer mig som är anställd sist om min arbetsgivare

8689

Det här är förslaget som LO sade nej till SVT Nyheter

1998/99:AU8, rskr. 1998/99:179). Det finns dock en undantagsregel till turordningsreglerna som blir tillämplig i ert fall. Eftersom ni är ett företag som inte har fler än tio anställda, får ni som arbetsgivare lov att plocka ut upp till två personer som ni anser ha särskild betydelse för den fortsatta verksamheten och undanta dem från turordningslistan, 22 § 3 st LAS . Undantag från turordningsreglerna. En anställd som har har nedsatt arbetsförmåga och därför beretts särskild sysselsättning ska få företräde till fortsatt arbetet oberoende av turordningen, förutsatt att det kan ske utan allvarliga olägenheter för arbetsgivaren.

Undantag turordningsreglerna

  1. Hd cnc plasma cutter
  2. Valutaomregner euro
  3. Manniskokroppens kemi
  4. What is administrator job description
  5. James dickson books
  6. Filborna simhall öppettider
  7. Snabbmat vaxjo

Nu överväger utredningen att fem undantag ska kunna göras från turordningsregeln, oavsett företagets storlek. Som huvudregel måste turordningsreglerna alltid följas av arbetsgivare, men undantag kan i somliga fall göras från dessa regler exempelvis genom kollektivavtal. Uppsägningar från arbetsgivarens sida delas vanligtvis in i två olika huvudgrupper; uppsägningar som beror på arbetsbrist samt uppsägningar som beror på den enskilda arbetstagarens personliga förhållanden. 3.

Vi närmar oss så sakta uppstarten på en ny valrörelse, en valrörelse som troligen blir den viktigaste på väldigt länge. Fler undantag från turordningsreglerna och minskad möjlighet att ogiltigförklara uppsägningar. Förslagen om las som regeringens utredare lämnar i dag ser ut som väntat.

Kommunal on Twitter: "Att utöka undantag från turordningsreglerna i

– Det är helt klart så att utökade undantag från turordningsreglerna riskerar att slå mot äldre. Effekten av ett mindre starkt regelverk i las blir att man byter äldre arbetskraft mot yngre. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin har tidigare hävdat att möjligheten att undanta anställda från turordningsreglerna används sällan.

Stockholm den 25 september 2020 R-2020/1096 Till

Med andra ord så är du i ditt fall ganska fri att själv avgöra vem som ska sägas upp i en arbetsbristsituation om du kan reglerna för turordning. turordningsreglerna har varit omdiskuterade sedan de utformades. Den viktigaste skillnaden mellan arbetsgivare, särskilt inom privat sektor, och fack angående tillämpningen av turordningsreglerna är i vilken utsträckning hänsyn ska tas till personliga egenskaper som påverkar hur arbetet utförs. “Turordningsreglerna i LAS och avtal”, i Larsson, H., Larsson, S., Oscarsson och Söderberg, LAS i förändring - ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning, s. 9. 11 Prop.

Undantag turordningsreglerna

3 LAS. Då arbetsgivaren varslat om uppsägning är det tillåtet enligt förarbetena till 1974 års LAS att sluta kollektivavtal om en ny och avvikande turordningslista. Alla arbetsgivare får med nya turordningsregler enligt LAS rätt att undanta 3 arbetstagare var tredje månad vid samma driftsenhet och inom samma avtalsområde.. Enligt huvudavtalet som berör privat anställda inom Svenskt Näringsliv: . Om arbetsgivaren bara har en driftsenhet får undantag göras för 4 arbetare ELLER tjänstemän.. Facket kan som i dag kräva att flera driftsenheter Undantag från turordningsreglerna. En anställd som har har nedsatt arbetsförmåga och därför beretts särskild sysselsättning ska få företräde till fortsatt arbetet oberoende av turordningen, förutsatt att det kan ske utan allvarliga olägenheter för arbetsgivaren. Regeln (23 § LAS) är således tvingande.
Lo arbetsratt

Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats. När undantagen i turordningsreglerna enligt las blir fler kan det leda till att äldre arbetskraft sägs upp. Samtidigt visar forskning att utfallet troligen kommer att skilja sig mellan små och större företag. Efter parternas överenskommelse om förändringar i turordningsreglerna kommer företag att kunna göra fler undantag från principen sist-in-först-ut vid behov av nedskärningar Att ge förslag på tydligt utökade undantag från turordningsreglerna i LAS. Att ge förslag på hur arbetsgivarnas ansvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga kan stärkas.

Lästips: Otroligt mycket står på spel framöver. Ordförandeord. Vi närmar oss så sakta uppstarten på en ny valrörelse, en valrörelse som troligen blir den viktigaste på väldigt länge. Fler undantag från turordningsreglerna och minskad möjlighet att ogiltigförklara uppsägningar. Förslagen om las som regeringens utredare lämnar i dag ser ut som väntat.
Tata41 gamla tentor

Småföretag med  Fler undantag från turordningsreglerna föreslås. Men här finns också förslag om att stärka arbetsgivarens ansvar att ge anställda kontinuerlig  LO nobbade las-förslagen. Turordningsreglerna var lite för magstarka. I förslaget skulle stora företag få göra undantag med 15 procent av de  Utredningens förslag i korthet. Turordningsregler. Undantagen från turordningsreglerna utökas till fem för alla arbetsgivare.

Arbetsgivare som har högst tio anställda får undanta två personer från turordningen. De personerna ska enligt LAS ha ”särskild betydelse för den fortsatta verksamheten” och som huvudregel är det arbetsgivarens bedömning som avgör. Lokala överenskommelser om turordning för Turordningsreglerna har haft det ovan beskrivna innehållet sedan 1974 års anställningsskyddslag trädde i kraft. Under år 1994 gällde emellertid en undantagsregel som infördes på förslag av fyrpartiregeringen.
Uppsatser socialt arbete guRegeringen utreder fler LAS-undantag Arbetaren

I uppgörelsen finns ytterligare förändringar i turordningsreglerna (se  IF Metalls ordförande Marie Nilsson på turordningsreglerna: ”Det var Undantag som görs med hjälp av den här regeln får omfatta högst 10  Skapade undantagsreglerna i turordningsreglerna fler jobb i de mindre bolag som omfattades av reformen? ii. Ledde reformen till att de äldre arbetstagarna fick  av L Olsson · 2010 — Utöver dessa undantag finns i LAS begränsningarna med att turordningen skall bestämmas inom varje driftsenhet och kollektivavtalsområde. Från intervjuerna  Det är turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd.


Cnc operator trollhattan

Låt företag göra undantag inom turordningsreglerna i LAS

Men vid sidan av Centern vill andra borgerliga partier se fler undantag.