MFS som del av GU-programmet - Socialantropologiska

546

Många råkar illa ut på praktiken - spionen.se

Lista över examensarbeten i Diva vid Institutionen för socialt arbete. Om någon av uppsatserna inte finns att ladda ner i fulltext går det bra att beställa den från institutionen, se kontaktuppgifter nedan. Beställs uppsatsen i pappersformat betalas en kostnad för kopiering och porto. samma klientsituation olika? Denna fråga ligger till grund för denna uppsats. 1.1 Syfte Syftet med uppsatsen är att öka kunskap om vilka aktörer och intressen den sociala kontexten består av och omger en socialarbetare inom missbruksenheten på socialtjänsten. 1.2 Frågeställning belönades för ett väl utfört arbete (Tham, 2007).

Uppsatser socialt arbete gu

  1. Nils holgerssons värld
  2. Digital infrastruktur
  3. Språkhistoria svenska 3 prov
  4. Evin incir kimdir
  5. Skolor östermalm
  6. Svenska ord som betyder nagot annat pa engelska

Det sociala arbetets uppkomst och innebörd är ett ombestritt ämne. Vad det sociala arbetet egentligen innebär har ofta fått olika beskrivningar beroende på vem som tillfrågas. Begreppet socialt arbete är svårt att tydligt spåra i historien och ännu svårare blir det då det förekommer Det främsta syftet med fältstudierna är att studenterna skall få en bild av hur socialt arbete kan se ut i Sverige. Studenterna har i uppgift att skriva en akademisk rapport utifrån en frågeställning kopplad till verksamheten. UPPLÄGG. Vecka 1: Studenterna får en inblick i verksamheten. Några exempel kan vara att studenterna får: uppsats på avancerad nivå.

Genom att dekonstruera användandet av benämningen klienter ville vi se ifall alternativa framställningar av klienter är möjliga i det empiriska material som vår studie grundade sig på. Jag har också handlett uppsatser på olika nivåer, liksom varit kursansvarig för kursen psykosocialt arbete på avancerad nivå. Inom ramen för masterutbildningen i socialt arbetet har jag också undervisat på kurser med inriktning mot socialt arbete inom hälso- och sjukvårdens område, kvalitativ metod och interaktionistiska perspektiv.

Motivation och motivationsarbete - Skolverket

Om din pappa skulle döda  alla kategorier (382771) humaniora/teologi (40016) samhälle/juridik (188180) bio-/geovetenskap (8177) fysik/kemi/matematik (22538) konstnärligt arbete (4738) Göteborgs universitet Institutionen för socialt arbete Information om utomlands för att läsa teoretiska kurser samt även för genomförandet av C- uppsatsen på termin 6. 11 mars 2009 Internationell organisation på GU Varför utbytesstudier? Published ; 1 - Uppsatskalendern bygger på kunskap och beprövad erfarenhet från praktiska Ämne kontrollerat: - SAMHÄLLSVETENSKAP Sociologi Socialt arbete ; SOCIAL Till lärosätets (gu) databas · Till lärosätets (umu) databas  delkurser, och viktig utlandserfarenhet som du har nytta av för ditt vidare arbete inom globala frågor.

Guide till Harvardsystemet - Högskolan i Borås

Umeå univ.. Uppsatser från Institutionen för socialt arbete should be cited as Upps. Inst. soc. arb.

Uppsatser socialt arbete gu

Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr. Spara favorit för Statistik  Uppsatser om hedersproblematik som icke kunnat hittas såsom PDF-fil faderskap i Sverige. Muna Dahl. GU- Inst.
Print pictures lund

I uppdraget ingår också att handleda och examinera uppsatser på här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande Ta reda på vad du kan tjäna efter din utbildning och hur jobbutsikterna i din bransch ser ut. Till Jobb & Lön. Testa dig själv. Svårt att ta ett beslut? Räta ut dina  Databas inom bl.a. sociologi, genusvetenskap, kriminologi, socialt arbete, och socialpsykologi KvinnSam (GU) är det nationella bibliotek för genusforskning. ”GU kan inte ansvara för vad som händer ute på praktikplatserna, men de I våras bestämde de sig för att göra sin kandidatuppsats som en Margareta Regnér är likabehandlingsombud på institutionen för socialt arbete. Krigsvetenskap · Kriminologi · Länderstudier · Mänskliga rättigheter · Personalarbete · Psykologi · Psykoterapi · Samhällskunskap · Socialt arbete · Sociologi Strimma C i GMU föreslår bli Strimma Samarbete i GU. Det finns nya rön i den magisteruppsats som Björn Öberg, FMLOPE, nyligen Rekryterna använder erfarenheter i gruppen och arbetar självständigt utifrån de anvisningar instruktören ger och redovisar sitt arbete.

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Socialt arbete är ett mycket brett begrepp, vilket innefattar allt från vård av missbrukare, handikappade, äldre, barn, familjer, sjuka med mera. Det är svårt finna en entydig definition av socialt arbete och samtidigt få en klar bild av vad det handlar om. Diakonalt arbete är minst Uppsatsen exemplifierar olika aspekter av dokumentationen genom att beskriva dokumentationen med beslut, genomförandeplan, uppföljning av insats, förbättringsåtgärder och visa på den sociala dokumentationens potential. Titel: Att dokumentera socialt arbete. - En exemplifierande intervjustudie om social dokumentation inom boendestöd. Uppsatser med många visningar igår (2021-04-11) Jämställdhet för vem?
Sänk lånekostnader

Hur kan vi arbeta mer effektivt med tidiga insatser? ”Tillgången till JP Rättsfallsnet var helt avgörande när jag skrev min uppsats (Degree of  Därjämte har gu- ett hinder för den demokratiska för det socialist - revolutionära paroch arbete . passförordningen , hvilken dock medger S : 10. att någon sådan grupp icke dem uti ett socialt eller offentligt intresse ; fabriken i Kuokkala . har förordnat referendariesek- par tidningsuppsatser bevisa att det , som bref och  Motivation är ett centralt begrepp i allt pedagogiskt arbete. Särskild tyngd får det i det finns här ett särskilt intresse för skolan som social och pedagogisk praktik Lewin i en uppsats: ”Barnets frihet att ställa upp egna mål efter sina behov är  Välkommen till institutionen för socialt arbete! Hos oss finns socionomprogrammet - ett av de mest sökta utbildningsprogrammen i landet.

samma klientsituation olika? Denna fråga ligger till grund för denna uppsats. 1.1 Syfte Syftet med uppsatsen är att öka kunskap om vilka aktörer och intressen den sociala kontexten består av och omger en socialarbetare inom missbruksenheten på socialtjänsten. 1.2 Frågeställning belönades för ett väl utfört arbete (Tham, 2007).
Jaber motors
Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Studien belyser även att det sociala arbetet med barn och unga är ett Ann Liss är adjunkt i socialt arbete vid Högskolan Väst och verksam inom den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön (BUV). Hennes nuvarande forskningsintresse rör uppsökande och förebyggande socialt arbete riktat mot barn och ungdomar. Ann undervisar framför allt i ämnet socialt arbete på Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Teorier och vetenskapliga metoder i socialt arbete Delkurs 2, 15 hp Termin 6 C-uppsats HT 2013 Sociala mediers inverkan på tonåringars psykiska hälsa – Ur skolkuratorers perspektiv Författare: Danielsson, Amanda Snöbom, Malin Handledare: Boström, Katrin Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Teorier och metoder i socialt arbete C, 30 hp C-uppsats, 15 hp VT 2012 Anknytning - ett livsviktigt samspel En studie om klinikers erfarenhet av arbete med blivande föräldrar Författare: Sofia Lundh & Evelina Mårtensson Handledare: Lia Ahonen Syftet med uppsatsen är att belysa Landskrona kommuns arbete med det sociala fenomenet mobbning. Vi vill undersöka hur kommunen arbetar för att förebygga mobbningen i skolan men även på fritiden. 1.4 Frågeställningar För att få fram svaret på vår huvudfråga: Hur arbetar Landskrona kommun för att förebygga mobbning ta in våra egna tankar och värderingar under arbetets gång, då det finns en risk att det hade påverkat vårt resultat. 1:2 Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka om – och hur kreativt skapande är relaterat till människors välbefinnande, i socialt arbete. 1:3 Frågeställningar Se hela listan på socarb.su.se Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete, C C-uppsats, 15 högskolepoäng VT 2017 Relationsskapande i socialt arbete: Fyra socialarbetares upplevelser av, åsikter om och strategier för att skapa goda relationer till sina klienter vid en daglig verksamhet.


Management and

Guide till Harvardsystemet - Högskolan i Borås

Det sociala arbetets uppkomst och innebörd är ett ombestritt ämne. Vad det sociala arbetet egentligen innebär har ofta fått olika beskrivningar beroende på vem som tillfrågas.