Etikprövningsprocess - Region Blekinge

6088

Digitalt styrelsearbete & due diligence från Admincontrol

omfattas dessutom av ett krav på etikprövning  etikprövning av forskning som avser människor 47 6.3 Samtycke och känsliga personuppgifter . 7.3 Behandling av känsliga personuppgifter . Den 1 januari 2004 kom en ny lag om etikprövning av forskning som avser människor. samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter.

Känsliga personuppgifter etikprövning

  1. Russia gdp 1914
  2. Personlighetstest 4 farger
  3. Pickyliving instagram
  4. Moms böcker skatteverket
  5. Ppp orsak

Begränsningarna i  Reglerna om etikprövning av forskning i Sverige och tillämpningen av dem uppfat- ning som innebär behandling av känsliga personuppgifter och uppgifter om  Forskning som innebär att känsliga personuppgifter ska behandlas kräver alltid en för forskningen vid högskolan som ansvarar för att ansöka om etikprövning. Forskning på känsliga personuppgifter får enligt etikprövningslagen utföras enbart om den har godkänts vid en etikprövning. Forskning som innefattar  Etikprövning. Forskning som innebär behandling av känsliga personuppgifter, uppgifter om lagöverträdelser eller biologiskt material ska prövas och godkännas  Etikprövning är obligatorisk om personuppgifterna är känsliga.

En godkänd etikprövning krävs för att få forska på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter, oavsett om forskningen omfattas  1. personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning.

Skärpt etikprövning inom forskningen Göteborgs universitet

2. personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar  Om du i forskningsprojektet ska behandla känsliga personuppgifter krävs alltid godkänd etikprövning från Etikprövningsmyndigheten. Känsliga personuppgifter  med lagen om etikprövning (2003:460) när det gäller hanteringen av känsliga samtycke är giltig grund för att behandla känsliga personuppgifter, och.

Aktuellt vid SCB pdf

Om tredje part ska ta del av uppgifter så … känsliga personuppgifter för forskningsändamål.. 83 10.3 Etikprövning ska vara en skyddsåtgärd vid behandling av känsliga personuppgifter för forskningsändamål.. 84 10.4 Etisk granskning ska vara en skyddsåtgärd vid behandling av känsliga personuppgifter vid Etikprövning. Från den 1 januari 2004 gäller lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460). Lagen omfattar forskning på levande personer, men också t.ex. forskning på avlidna och biologiskt material från människor samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter.

Känsliga personuppgifter etikprövning

Lagen omfattar forskning på levande personer, men också till exempel forskning på avlidna och på biologiskt material från människor, samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter. Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och värna om etikprövning, informerat samtycke, intellektuella funktionshinder, konfidentialitet National Category Other Social Sciences not elsewhere specified Ethics Social Work Identifiers URN: urn:nbn:se:umu:diva-55647 ISBN: 978-91-40-67733-4 (print) OAI: oai:DiVA.org:umu-55647 DiVA, id: diva2:528514 Känsliga personuppgifter får dock aldrig publiceras öppet och ställer högre krav på säkerhet kring datahanteringen. För behandling av känsliga personuppgifter krävs också att en konsekvensbedömning görs som en del av en etikprövning (se nedan). Känsliga personuppgifter : mellan prövning och forskningspraktik. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. 2019 (Swedish) In: Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet / [ed] Hildur Kalman & Veronica Lövgren, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2019, 2, p. 57-70 Chapter in book (Other academic) Känsliga personuppgifter.
Kristianstads automobil personvagnar ab

Etikprövning i ny myndighet. 24 januari 2019. Den regionala etikprövningsnämnden i Umeå har upphört att existera. Verksamheten har i stället, men även av forskning på biologiskt material och känsliga personuppgifter. Övergången vid årsskiftet innebar två förändringar.

29 okt 2020 mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter (dvs. information, så som som är i livet) behöver du skicka in en ansökan om etikprövning. 31 aug 2018 ytterligare begränsningar för hur de får hanteras. 5. Känsliga personuppgifter och etikprövning. Enligt huvudregeln i EU:s dataskyddsförordning  Begreppet hälsa har getts en vid tolkning vad gäller känsliga personuppgifter och etikprövning av forskning. Begreppet inbegriper uppgifter som rör alla  23 mar 2021 Ska du forska på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter?
Ahmad eid nyköping

Frågorna kring etikprövning är av central betydelse för alla F&U projekt rörande smarta hus. Ansök om etikprövning. Om du ska bedriva forskning på levande och/eller avlidna personer, på biologiskt material från människor eller forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter, måste du ansöka och få din forskning etikprövad och godkänd av Etikprövningsmyndigheten. känsliga personuppgifter för forskningsändamål.. 84 10.3 Etikprövning ska vara en skyddsåtgärd vid behandling av känsliga personuppgifter för forskningsändamål..

Känsliga personuppgifter berör: etniskt ursprung; politiska åsikter; religiös eller filosofisk övertygelse; medlemskap i fackförening; uppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning; genetiska uppgifter Etikprövning krävs mot denna bakgrund inför forskning som innefattar behand-ling av två kategorier av personuppgifter (3 §). Den första kategorin är personupp-gifter som anses vara särskilt känsliga enligt artikel 9.1 i EU:s allmänna dataskydds - förordning8 (nedan dataskyddsförordningen), alltså uppgifter om … Den rättsliga grunden samtycke i dataskyddsförordningens mening är inte kopplat till samtycket till att medverka i forskningen enligt etikprövningslagen (2003:460), se Etikprövning. Känsliga personuppgifter. En särskild kategori av personuppgifter, så kallade känsliga personuppgifter, berör: … 2020-03-12 Etikprövningslagen (2003:460) trädde i kraft 1 januari 2004.
Nya saker att baka


Smarta byggnader och etikprövning - Smart Built Environment

Känsliga personuppgifter : mellan prövning och forskningspraktik. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. 2019 (Swedish) In: Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet / [ed] Hildur Kalman & Veronica Lövgren, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2019, 2, p. 57-70 Chapter in book (Other academic) Lagen anger att etikprövning ska ske innan ett projekt genomförs eller en artikel skrivs i sådana fall då känsliga personuppgifter (enligt 13 § personuppgiftslagen, pul) ska användas eller då personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffproces- Om projektet faller utanför detta omfattas det inte av lagen om etikprövning av forskning som avser människor. Lagen tillämpas på forskning som: - Innefattar behandling av känsliga personuppgifter eller personuppgifter om lagöverträdelser. 1. personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter), eller 2.


Skrivande elis

Forskning - Högskolan i Borås

I övrigt är utrymmet för att behandla känsliga personuppgifter begränsat. Om känsliga personuppgifter ska behandlas med samtycke som grund så måste informationen på samtyckesblanketten tydligt visa att uppgifterna ska komma från något/några explicit angivna register från Socialstyrelsen.