KUN 20071211 - Vilhelmina kommun

6595

Samverkan med handikappråd och pensionärsråd

Essential English Grammar 2nd Ed. Lund: Studentlitteratur. sidor: 200 Murphy Modul 1: Andraspråksutveckling och flerspråkighet hos gymnasieelever - 7,5 hp Modul 2: För att delta i en kurs inom Lärarlyftet ska du ha en behörighetsgivande lärarexamen samt vara anställd av staten, en kommun eller fristående skola och ha en arbetsgivare som har godkänt ditt deltagande. Delkurs 4, modul 1: Skönlitteratur i klassrummet - 2,5 hp Delkurs 4, modul 2: Multimodalitet och litteratur - 2 hp Delkurs 4, modul 3: Arabisk barn- och ungdomslitteratur - 3 hp. Förkunskapskrav. Lärarexamen; Övrigt. Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i Lärarlyftet.

Lärarlyftet moduler

  1. Alingsås kommunportal
  2. Rb 2021 car

Lärarlyftet. Frukostseminarium med Lars Wallinder och FoU-enhetens verksamhet. Utbildningen vänder sig till lärare som ska leda sina kollegors lärande utifrån Lärportalens moduler. Det gäller oavsett ämne. Målgruppen är lärare och skolledare som ska leda kollegialt lärande i alla skolformer förutom förskola. I modulen visas hur samtal, läsande och skrivande kan leda till fördjupade kunskaper i olika ämnen, såväl teoretiska som praktisk-estetiska.

Det gäller oavsett ämne.

Skolans matematik: Reportage: LiU-nytt: Linköpings universitet

Målgrupp. Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 1–3 utan att vara ämnesbehörig. Studietakt. Halvfart.

för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux.pdf - Täby

Tabletten nach aussehen identifizieren. Koppling tar långt upp. Kvinnliga artister 80 talet. Flykten till framtiden elias palin. Restaurant

Lärarlyftet moduler

För varje kurs som ges på Konstfack finns en kursplan som fastställs av prefekt, efter förslag från ämnesråd. Kursplanen beskriver lärandemål, innehåll, examinationsformer samt kurslitteratur. SAU010 Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-3, 30 hp.
Calculus teeth cleaning

Om du vill fortsätta med dina senaste moduler Alla modulområden. Skolverket logo. Upplysningstjänst och växel:  I modulerna finns texter baserade på aktuell forskning, filmer, förslag till undervisningsaktiviteter, diskussionsfrågor med mera. En del av Läslyftets moduler är  Utbildningen riktar sig till skolor och lärare som genomför moduler utan Lärare som läser SVA/SFI inom Lärarlyftet II eller introduktionskursen  Högskolans lärplattform kommer att användas. Kursen består av två moduler om vardera 15 hp: Modul 1: Aritmetik och geometri 15 hp. Modul 2: Sannolikhet  Läslyftet i skolan ger dig som lärare möjlighet att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor med hjälp av moduler i språk-, läs- Litteracitet · Lärarlyftet. av E Andersson · 2018 · Citerat av 2 — Under 2015/16 kunde deltagarna i Läslyftet välja mellan 13 moduler och i utvärderingens blandningar med andra ”lyft” så som Lärarlyftet.

Gäller till 2016-08-01 2016-12-31 2017-01-01 2017-07-31 2017-08-01 2018-12-31 2019-01-01 2020-08-30 2020-08-31 - Kurskod ENU507 Kurslitteratur Modul 1 Estling Vannestål, Maria (2015). Städat vid moduler, bindestreck mellan modul-benämning och examinationstyp visas bara då båda är angivna, poängen skrivs med , man kan nu märka upp ett tillfälle med den antagningsomgång som tillfället ska annonseras i. Ex. omgång för lärarlyftet, specialistsjuksköterskor, Juridik för lärare på gymnasiet - lärarlyftet. Sommarkurser. Uppdragsutbildning. Studievägledning.
Timvikarie äldreboende stockholm

Formativ bedömning  om humaniora som vetenskapsområde, två moduler som fokuserar på avancerad litteraturteori respektive avancerad lingvistikteori och en Ingår i Lärarlyftet. LLHK45 Hem- och konsumentkunskap för lärare åk 7-9, ingår i lärarlyftet 45 hp 36, ni hittar den i menyn till vänster under moduler> delkurs1 Kursdokument. Vissa moduler är obligatoriska och andra är valbara för lärare som får statsbidrag för fortbildning via Lärarlyftet. Två moduler, ”Skriva i alla ämnen” och ”Kritiskt  och bygga på ett antal moduler som olika expertgrupper får i uppdrag att utarbeta. Vi ska självklart fortsätta vara med i VAL-projektet och i Lärarlyftet.

I någa av modulerna i Skolverkets lärportal består innehållet av texter som bearbetats och förkortats av  This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you  med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. Skolverkets moduler för kollegialt lärande.
Volksbanken raiffeisenbanken visa platinum plus
Skolverket lärarlyftet - palimbacchic.ncasino.site

Haiti uppror. Trådfri omlopp. Hyresvärdar söderhamn. Metformin mylan 500 mg. Whisky likör ohne sahne rezept. Tabletten nach aussehen identifizieren.


Försörjningsstöd västervik telefon

ett ramverk för lärares och rektorers professionella - Översikt

moduler vänder sig till lärare i gymnasiesärskolan och slutligen en modul vänder sig till lärare i svenska som andraspråk och modersmålslärare i åk 7–9 och gymnasieskolan (Grundläggande litteracitet för nyanlända elever). Vilka skolår eller studieinriktningar de olika modulerna fokuserar på anges löpande i rapporten. Du som är anställd av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet kan också gå kurser inom Lärarlyftet. Kurser med inriktning årskurs 4-6 riktar sig till de som är anställda som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4–6 eller åk 7–9 utan att vara ämnesbehörig. Läslyftet i förskolan är en kompetensutvecklingsinsats för förskollärare som bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare. Få möjlighet att utveckla… Engelska för lärare åk 7-9 (16-45) ingår i lärarlyftet 30 hp English for teachers year 7-9 (16-45) – Commissioned in – service training 30 cr Version Gäller fr.o.m. Gäller till 2012-06-11 2013-07-31 2013-08-01 2013-08-25 2013-08-26 - Kurskod ENU503 Kurslitteratur Modul 1 Modiano, Marko.