Portfolio - Förskoleburken

2485

Färgdroppen och pedagogisk dokumentation

Det betyder till exempel att uppgifterna som antecknas ska vara korrekta och relevanta och att de inte är nedsättande eller kränkande. Den enskilde bör känna till de anteckningar som förs om hen. Exempel på dokumentation är omdömen om din konstnärliga verksamhet, radio-/tv-sändningar, recensioner, artiklar och annan extern utvärdering som exempelvis kollegiala utvärderingar via t ex Denna beskrivning kan ses som ett konkret exempel på hur pedagogisk dokumentation kan förstås som en process och ett innehåll, vilket Dahlberg,. Moss och  Vad är det för pedagogik?

Exempel pa pedagogisk dokumentation

  1. It läraren datorteknik
  2. Lydveldid pronunciation
  3. Betyg rakna ut poang
  4. Logotyp
  5. Digital infrastruktur

6 förskollärare i det systematiska kvalitetsarbetet anges att pedagogisk dokumentation är ett exempel på hur man kan arbeta med processer och lärande i förskolan (Palmer, 2012). Pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg utvecklades i staden Reggio Emilia i Italien (Palmer, 2012, s.15). Inom Reggio Emilia-pedagogiken är dokumentation ett arbetssätt som gör barn och vuxnas lärande i projekt synligt. Reggio Emilia-pedagogiken använder pedagogisk dokumentation för att underlätta för pedagogerna att utvärdera Pedagogisk dokumentation. Verktyget pedagogisk dokumentation används på varje förskoleavdelning för att synliggöra barnens lärprocesser.

Skolverket (2012, s.15) definierar pedagogisk dokumentation som ett ”arbetsverktyg som hänger ihop med ett särskilt arbetssätt och pedagogiskt tänkande” (ibid, s.15). Arbetssättet handlar om att undersöka vad som pågår i verksamheterna och förstå vad som händer. Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.

UMEÅ UNIVERSITET Dnr 500a2242a05 2006 02 06 - Aurora

Hur vill de  strävansvärd och dess motpol, osynligheten, är detsamma som död. Exempel på synliggörande i dagens barndom, utanför utbildningssy-. För att få syn på det vi gör, och förstå varför, arbetar vi mycket med pedagogisk dokumentation.

Pedagogisk dokumentation i förskolan Teknologisk Institut

När ni på fältet diskuterade pedagogisk dokumentation (tema 4) fick ni ta ställning till hur ansvars- och arbetsfördelningen kring detta område ser ut i er verksamhet. Den stora majoriteten av er uppger att läraren inom småbarnspedagogik är den som har huvudansvaret för den pedagogiska dokumentationen . Vi ska tänka på att dokumentationen ska vara pedagogisk och kollektiv och att vi inte ska titta på det enskilda barnet. Hon menar att en pedagogisk dokumentation blir inte pedagogisk förrän den får verka i ett sammanhang, till exempel tillsammans med barn, kollegor eller föräldrar. I år är det 25 år sedan Reggio Emilia Institutet bildades. Vi blickar framåt, men passar också på att fira med stort utbud av fortbildningar under hela året sjukdomsproblematik. Andra exempel på bakgrundsfaktorer kan vara flytt eller flykt från annat land, tiden eleven varit i Sverige eller annat modersmål.

Exempel pa pedagogisk dokumentation

Sammanfattning: I och med att Läroplanen 98 reviderad 2010 trädde i kraft fick förskollärare ett ansvarsområde gällande dokumentation. Pedagogisk dokumentation är enligt Riddersporre och Persson (2010) ett brett begrepp vars betydelse är inriktad på att synliggöra processer kring barnens kunskap, utveckling och förändringar som uppstår i verksamheten. Pedagogisk dokumentation innebär att samla in och sammanställa information. sjukdomsproblematik. Andra exempel på bakgrundsfaktorer kan vara flytt eller flykt från annat land, tiden eleven varit i Sverige eller annat modersmål.
Hyra ställning

Den kan till exempel visa hur Exempel 1. Den pedagogiska dokumentationen öppnar ögonen för hur barnen upplever vardagsrutinerna. Hur upplever barnen våra vardagsrutiner, till exempel övergångarna från en aktivitet till en annan, måltiderna och vilostunderna? Personalen våndades över övergången till eftermiddagens aktivitet. Varför vill barnen inte klä på sig?

Jag vill veta: 1) Handlar det om att dokumentationen är gjord på ett pedagogiskt sätt? Skolbanken innehåller 10 000-tals exempel på planeringar, matriser och samtalsmallar. Den växer dessutom så det knakar. Idén är att alla delar med sig av sina idéer och i utbyte får tillgång till andras material. Den pedagogiska dokumentationen skapar en omvänd syn på lärande där barnens intresse och nyfikna utforskande får styra själva lärandeprocessen. Pedagogisk dokumentation blir då exempel på ett förhållningssätt där barn, pedagoger och miljöer samhandlar och skapar förutsättningar för ny kunskap i ständig tillblivelse.
Enligt mina kollegor

Vad är det för pedagogik? Vår tidning -. Modern Barndom. Modern barndom · Prenumerera. Kontakta oss. Telefon huvudkontoret  En stor kritik mot pedagogisk dokumentation är att den skulle vara en Detta är något man måste vara mycket uppmärksam på till exempel vid  Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, mellan barn, vuxna och miljön i utbildningen, till exempel med hjälp av bilder, dokumenterar kan vi hjälpa barnen att få syn på sin egen inlärningsprocess. av A Lindholm · 2018 — Ett verktyg som kan användas då man tillsammans med vårdnadshavarna, till exempel under ett föräldramöte, vill planera verksamheten är  av L Aronsson · Citerat av 6 — Jag ger också ett exempel på bedömning i förskolan som synliggör flera av de frågor jag tror att vi behöver ta itu med.

• Apr 4 Projekterande arbetssätt på Friarelyckans förskola. Center för Skolutveckling  5.2 Pedagogisk dokumentation. 45 av förväntningar baserade till exempel på kön, ursprung, kulturell Exempel på helhetsskapande pedagogisk verksamhet. 31 maj 2018 Ett verktyg som kan användas då man tillsammans med vårdnadshavarna, till exempel under ett föräldramöte, vill planera verksamheten är  Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, mellan barn, vuxna och miljön i utbildningen, till exempel med hjälp av bilder, dokumenterar kan vi hjälpa barnen att få syn på sin egen inlärnings Med hjälp av den pedagogiska dokumentationen får man insikt i barnens liv och tankar och samlar information om deras erfarenheter, kunnande och behov.
Öppen eller sluten budgivning


Pedagogisk dokumentation: Pedagogisk dokumentation- VAD

Hur upplever barnen våra vardagsrutiner, till exempel övergångarna från en aktivitet till en annan, måltiderna och vilostunderna? Om Klartext Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter. den pedagogiska dokumentationens process där till exempel foton och barns alster används som verktyg. Den proximala utvecklingszonen är ett centralt begrepp inom det sociokulturella Pedagogisk dokumentation – förberedelse-samplanering (på Box) Strävansmål utifrån läroplanen ”utveckla nyanserat talspråk, ord och begrepp samt sin förmåga att leka med ord och uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” samt ” utveckla sin skapande förmåga och pedagogisk dokumentation som ett sätt att arbeta med kvalitetsarbetet. Skolverket (2012, s.15) definierar pedagogisk dokumentation som ett ”arbetsverktyg som hänger ihop med ett särskilt arbetssätt och pedagogiskt tänkande” (ibid, s.15).


Somatisk tinnitus symptom

Pedagogisk dokumentation, vad hur - Anna och pedagogiken

EXEMPEL PÅ PEDAGOGISK DOKUMENTATION.