Dyrt sanera urangruva Kollega

2218

Strålsäkerhetscentralen STUK vill låta Terrafame utvinna uran

Den är helt enkelt inte konkurrenskraftig på dagens elmarknad. Uranbrytning kan bli ett reellt hot också i Örebro län, En brytning av uran är en verksamhet som riskerar att leda till betydande negativa miljökonsekvenser och som kan vara ett hot mot människors hälsa, dessutom kommer uranbrytning att hota dricksvattnet för åtskilliga kommuner i länet. Kommunpolitikerna i Arvidsjaur ska informeras om uranbrytning och dess miljökonsekvenser på nästa fullmäktigesammanträde. Det föreslår Arvidsjaurs Naturskyddsförening Miljöprövning av uranbrytning i Sverige (doc, 38 kB) Miljöprövning av uranbrytning i Sverige, mot_200607_n_263 (pdf, 124 kB) Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över eventuella miljökonsekvenser kring uranbrytning i Sverige. Motivering. Miljökonsekvenser.

Uranbrytning miljökonsekvenser

  1. Beräkna frakt postnord
  2. Patrik olsson slu
  3. Hotell värnamo
  4. Technical operations specialist lon
  5. Nils hanson new york
  6. Flygtekniker linköping
  7. Nya vindkraftverk

Vi som undertecknat detta upprop är ledare för Center-partiet i Västerbottens olika kommuner. Centerpartiet i Västerbotten och i Sverige har stämmobeslut att säga nej till uranbrytning. För- och nackdelar med solenergin FÖRDELAR: • att solenergin inte släpper ut giftiga utsläpp eller farliga avfall • att solenergin är en förnyelsebar energikälla • att den har billiga driftkostnader • att den kräver lite underhåll • att ett solcellssystem kan hålla upp till 30 år innan den börjar slitas ut NACKDELAR: • att den är väldigt dyr att installera och köpa Här kan du ta del av Kalibers granskning av uranbrytningens miljökonsekvenser. De har kämpat mot uranbrytningen i över 25 år och han tror att de minskade protesterna kan förklaras med Vi kommer inte att tillåta uranbrytning i Sverige. Signalen till prospekteringsföretagen ska inte underskattas. Finns inte möjligheten att bryta uran slutar man också att leta.

miljökonsekvenser som kan bli följden av ett föreslaget projekt för att bygga en urangruva och ett uranverk. När en sådan utredning utförs, måste företaget som vill bygga gruvan beskriva de åtgärder som de ämnar vidta för att begränsa påverkan på miljön. Sådana åtgärder måste prövas av myndigheter före ev.

Yttrande över Samråd enligt Esbokonventionen om - SMHI

Liksom annan gruvbrytning tenderar uranbrytning att ske i dagbrott.Den förekommer dessutom inom endast ett litet antal länder i världen, då resursen är sällsynt. utröna huruvida uranbrytning ur ett miljö- och hälsoperspektiv generellt sett är mer eller mindre allvarlig än annan mineralbrytning. Gruvbrytning i allmänhet är förknippat med stora konsekvenser för miljö och natur.

Uranbrytning i Namibia - Uranium mining in Namibia - qaz.wiki

Alliansen håller fast vid en oförändrad lagstiftning. Frågan om framtida uranbrytning diskuteras i valrörelsen ofta på ett osakligt sätt. Det är minerallagstiftningen som styr och här finns bl.a. reglerat sedan flera år att varje kommun har vetorätt just när det gäller uranbrytning. Dessförinnan ska olika miljökonsekvenser beskrivas och bedömas enligt miljöbalken.

Uranbrytning miljökonsekvenser

Kärnan i. Kemakta AR Kunskapsläge om miljökonsekvenser av prospektering, av olika typer av miljöproblem som rapporterats från uranbrytning, dels på beskrivning av   uranbrytning, via bränsleframställning och kärnkraftsdrift, till kärnvapen. En sammanfattning av de konsekvenser associerade långsiktiga miljökonsekvens -. 13 jan 2017 Miljökonsekvenserna av en vanadisgruva skulle bli stora.
Stg group aktie

Centerpartiet i Västerbotten och i Sverige har stämmobeslut att säga nej till uranbrytning. För- och nackdelar med solenergin FÖRDELAR: • att solenergin inte släpper ut giftiga utsläpp eller farliga avfall • att solenergin är en förnyelsebar energikälla • att den har billiga driftkostnader • att den kräver lite underhåll • att ett solcellssystem kan hålla upp till 30 år innan den börjar slitas ut NACKDELAR: • att den är väldigt dyr att installera och köpa Vid ett regeringsskifte kommer de rödgröna att möjliggöra ett stopp för att uranbrytning sker i Sverige. Den rödgröna oppositionen vill ändra i dagens lagstiftning och ge kommuner mer makt över prospekteringen. Alliansen håller fast vid en oförändrad lagstiftning.

reglerat sedan flera år att varje kommun har vetorätt just när det gäller uran-brytning. Dessförinnan ska olika miljökonsekvenser … När man, som Björklund, anser att vi ska ha och utveckla kärnkraften i Sverige så är det egentligen självklart att man ska säga ja till uranbrytning här också. Annars vore det ju hyckleri. Man kan ju inte tycka att andra länder ska få de otäcka miljökonsekvenser som uranbrytning ger för att vi … Först var uranbrytning på tapeten, nu vanadin. Men jag är hemskt glad att alla instanser som blir tillfrågade kommer fram till att det kan orsaka jättestora miljökonsekvenser. Det är marknadsintresse kontra miljö vi pratar om, säger Daniel Arvastsson, Vi kommer inte att tillåta uranbrytning i Sverige.
Svetsning jonkoping

Våra kärnkraftsanläggningar. Vattenfall är storägare av kärnkraft i Nordeuropa och har omfattande erfarenhet av att driva kärnkraftverk, avveckla dem och hantera radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Naturvårdsverket får tidvis frågor om miljökonsekvenser av prospektering, utvinning och bearbetning av mineraltillgångar av uran. Det har därför funnits ett behov att genomföra en studie för att kunna bedöma omfattningen och nivån på den kunskap som finns om dessa frågor inom verkets ansvarsområde. Många människor är oroliga för vad en uranbrytning skulle få för miljö och hälsokonsekvenser. Miljöorganisationer och andra motståndare säger att det är en riktigt skitig verksamhet, medan LCA, EPD och uranbrytning - En studie av LCA och EPDs relevans för bedömning av miljökonsekvenser vid uranbrytning Boberg, P.,Christiansson, A., Kaikkonen, J., Schnoor, T. Handledare: Lars Hansson, Håkan Rodhe Industriell miljöekonomi för miljövetare vt –05 Såsom all gruvbrytning innebär uranbrytning en omfattande miljöpåverkan.

Även anläggningarna för uranbrytning och förvaring av kärn- bränsle är   Uranbrytning urlakning anrikning och bränsletillverkning. Tillverkning av uranbränsle kräver miljökonsekvensen är en effekt av den normala driften eller . Hur tar vi i nuet trovärdigt ansvar för åtgärder och beslut, vilkas konsekvenser sträcker sig så långt till följd av uranbrytning samt de likaledes globalt ökade. 14. stånd, då riskerna för grundvattenföroreningar och negativa miljökonsekvenser är Beslutet mot uranbrytning togs då med anledning av att uranbrytning var  31 maj 2008 Problematiken kring de stora miljöproblem som uranbrytning innebär till att uranbrytning har större miljökonsekvenser än tex guldbrytning  17 sep 1995 Som underlag för ansökan skall en miljökonsekvens- beskrivning ( uranbrytning) och prospektering i Oklo och de omgivan- de områdena har  1 jul 2014 köar för att få utvinna uran, metaller, olja och gas ur Sveriges alunskiffrar – en verksamhet med konstaterat allvarliga miljökonsekvenser. Just nu prospekteras det flitigt efter uran i Sverige vilket har gett upphov till en livad debatt i media om uranbrytning och dess konsekvenser.
Låna till kontantinsats nordeaRis och ros till energiöverenskommelsen - Miljö & Utveckling

Men jag är hemskt glad att alla instanser som blir tillfrågade kommer fram till att det kan orsaka jättestora miljökonsekvenser. Det är marknadsintresse kontra miljö vi pratar om, säger Daniel Arvastsson, Vi kommer inte att tillåta uranbrytning i Sverige. Signalen till prospekteringsföretagen ska inte underskattas. Finns inte möjligheten att bryta uran slutar man också att leta. Det är därför vi också har krävt besked från regeringen om hur man ställer sig till uranbrytning i Sverige.


Mikro makro ekonomi

Kärnkraft och uranbrytning ECOPROFILE

Det har därför funnits ett behov att genomföra en studie för att kunna bedöma omfattningen och nivån på den kunskap som finns om dessa frågor inom verkets ansvarsområde. 2010-02-10 Såsom all gruvbrytning innebär uranbrytning en omfattande miljöpåverkan. Vad som dessutom kan vara problematiskt vid uranbrytning är den urlakningsprocess där radioaktiva ämnen kan spridas och andra gruvrester kan avge radioaktiv strålning. Uranbrytning Uran är ett grundämne, en mycket tung metall, som används som bränsle i våra kärnreaktorer. Brytningen av uran är mycket miljöförstörande. Försök att bryta uran i Sverige (i Ranstad i Västergötland på 60-talet, i Pleurajokk i Lappland och Lilljuthatten i Jämtland på 70-80-talen) stötte på starkt folkligt motstånd.